epub Der Kommandant epub

by Jürg Amann

Enkele jaren geleden ontdekte de Duitse schrijver Jürg Amann de aantekeningen van Auschwitz-commandant Rudolf Höβ. In afwachting van de voltrekking van zijn doodvonnis vertelde Höβ zijn verhaal, koel, zonder enige wroeging en zonder inzicht in zde reikwijdte van zijn handelen. Amann bewerkte dit materiaal tot een ijzingwekkende monoloog. Een beklemmend verslag waarin de lezer tegen wil en dank in het hoofd van een van de grootste massamoordenaars aller tijden wordt gezogen.

eBook tags: der, kommandant, epub, download, epub, jürg amann

Download Der Kommandant (epub)

epub Der Kommandant
Downloadepub (1.9Mb)

File info

ISBN
Book Title
Book Author
PublisherArche
GanreHistory
Pages count108
eBook formatHardcover, (torrent)En
File size1.9 Mb
Book rating4.37 (42 votes)
 rate rate rate rate rate